Cercar al web

Els ciutadans tenen un paper molt important en evitar la proliferació del mosquit tigre ja que es calcula que més del 90% d'espais on l’insecte pot criar són privats. Per aquest motiu és molt important que cada persona es responsabilitzi d’evitar que el mosquit criï a casa seva.

Només cal seguir aquests consells:

Eliminar els objectes que puguin acumular aigua o buidar-la setmanalment, gerros, cendrers, abeuradors...   Tapar hermèticament, amb tapa o tela mosquitera, els dipòsits d'aigua per regar.
Posar sota cobert barques, carretons o remolcs, o bé, posar-los cap per avall o tapar-los amb una lona.   Eliminar (deixalleria) els pneumàtics vells.
Posar peixos vermells que es menjaran les larves dels mosquits en basses ornamentals i fonts del jardí.   Netejar anualment de fulles les canaleres de teulats i terrasses.

 
És important no abaixar la guàrdia. Cal revisar periòdicament casa nostra i conscienciar les persones dels nostre entorn que facin el mateix a casa seva.