Cercar al web

El Projecte educatiu del mosquit tigre és una de les línies d’actuació del Programa per a la vigilància, seguiment i control del mosquit tigre. Busca fer partícips en la lluita contra el mosquit tigre als alumnes de 5è de primària de les escoles de la demarcació de Girona.


Està dividit en dues parts:

A la primera, tècnics del Servei de Control de Mosquits ofereixen xerrades-taller a les escoles. Hi expliquen què és el mosquit tigre, quin és el seu cicle de vida, quins ambients són els més favorables per al seu desenvolupament o com evitar-ne la reproducció. A més, ensenyen als menuts a identificar-ne les larves i els exemplars adults i quines són les mesures que cal prendre per evitar la proliferació de l’insecte.


La segona fase és el treball de camp. Es lliura un kit d’entomòleg a cada alumne amb tot el material necessari perquè elabo
ri mostreigs i reculli larves de mosquit pels seus entorns habituals. Els mestres fan arribar el material al Servei que analitza les mostres i comunica els resultats a cada escola. Les dades obtingudes també serveixen per ampliar la informació que el Servei obté gràcies als seus controls periòdics. 

L’objectiu principal del projecte és sensibilitzar la població de l’impacte del mosquit tigre en la salut de les persones i el medi natural i donar eines per impedir-ne la reproducció. I és que l’activitat educativa a les escoles enllaça amb els adults. Els nens i nenes transmeten el que han après als seus pares i insisteixen en seguir les recomanacions per evitar que el mosquit tigre dipositi les seves larves. A més, a través del treball de camp, els adults participen en la recollida de mostres, de manera que també se sensibilitzen sobre els riscos i la prevenció enfront aquest mosquit. Aquesta tasca de conscienciació és bàsica ja que es calcula que, si cada persona es responsabilitzés d’evitar que el mosquit tigre criés a casa seva, es reduiria un 70% la supervivència de l’insecte.

Des de la primera edició, el Projecte educatiu del mosquit tigre s’ha implantat amb èxit arreu de la província de Girona comptant amb una mitjana de participació de 6.000 alumnes per edició.

Podeu consultar la informació sobre el mosquit tigre que es dóna als nens de les escoles adherides al projecte educatiu fent clic a sobre la imatge següent (optimitzat per Mozilla Firefox i Google Chrome).

 

 

Enllaços cap al joc "En Timmy i el Mosquit Tigre":

El joc també està allotjat en aquests altres servidors (mirrors):

En Timmy i el Mosquit Tigre - Servidor 2

En Timmy i el Mosquit Tigre - Servidor 3

En Timmy i el Mosquit Tigre - Servidor 4

 

Vídeo descriptiu del Projecte Educatiu del Mosquit Tigre:

 

 

Proposta pels casals de lleure: